Kosher certificaat

Kasjroet - in het Hebreeuws betekent dit 'geschiktheid' - is het geheel van wetten in de voeding dat in het jodendom bepaalt of zij dit voedsel al dan niet mogen eten. Het voedsel dat aan deze spijswetten voldoet, beschouwt men als rein en wordt in het Nederlands traditioneel “Kosher” genoemd. Het zich houden aan de Kasjroet-voor­schriften is een belangrijk kenmerk van de Joodse identiteit.

Alle Duvel Moortgat bieren worden jaarlijks gecontroleerd door een auditor Rabbijn in opdracht van het Rabbinaat in Londen. Het Kosher certificaat is slechts één jaar geldig. Er wordt gecontroleerd of alle gebruikte grondstoffen en ingrediënten Kosher zijn. Deze Kosher certificaten vragen wij jaarlijks op bij al onze leveranciers. Tevens wordt nagegaan of ons productieproces Kosher is. Dit houdt onder andere in dat we moeten aantonen dat we geen dierlijke producten gebruiken of andere niet-Kosher hulpstoffen/filtratiestoffen enz…

Het Kosher certificaat is geldig voor al onze bieren (behalve Chateau d’Ychouffe – dit is niet Kosher tgv het gebruik van druiven most) en is geldig in alle landen. Tevens dienen alle citernes die wij huren een Kosher CIP (cleaning in place) te ondergaan. Jullie zien het : een strenge controle !